Velkommen til JS Transport AS

Pålitelig transport over hele landet!

Med vår lange erfaring og våre mange gode referanser, sørger vi for trygg transport!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  

Redelighet og kvalitet

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover, både når det gjelder oppgitte priser, avtalt leveringstid, og kvalitet på utførelsen av oppdragene.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring, og for oss er det viktig at du som kunde er fornøyd med de tjenestene vi leverer. 

Om oss

Om oss (transport)

JS Transport AS holder til i Ytre Arna i Bergen. Vi tilbyr skreddersydde transportløsninger både i Norge og i Europa. Vi legger stor energi å kunne tilfredsstille dine transportbehov, både når det gjelder faste kjøringer eller enkeltoppdrag.

Nettopp evnen til å ”kaste oss rundt” ved akutte behov, har alltid vært en av våre hovedstyrker. Selv om selskapet har vokst gradvis både i størrelse og omsetning gjennom årene, har det samtidig beholdt det grunnleggende ønsket om å ha fullt fokus på hver enkelt kunde. Service, fleksibilitet, logistikk og kvalitet har vært viktige faktorer for å bygge et godt renommé i markedet. På den måten har vi kunnet vokse og utvikle oss sammen med våre kunder. Takket være de beste ansatte som er fleksible, jobber hardt og målrettet for at selskapet skal fremstå på en fremragende måte.

I dag har vi 30 egne biler og 36 fantastiske ansatte. Våre sjåfører har hver sin bil. Det gjør at alle får et eierskap til ”sin” bil, og har kunnet utvikle høy lokalkunnskap på sine respektive ruter. I tillegg har vi faste vikarer som kan trå til ved sykdom og ferieavvikling. Vi er veldig takknemlig for våre flinke og engasjerte medarbeidere i selskapet.

At vi har kunder som har vært med oss gjennom mange år, er det beste skussmålet på at vi leverer i tråd med avtalene!
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.  

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.  

Selicha
Selicha

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.  

Selicha

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.  

Fair transport
Fair transport

Fair Transport er ansvarlig transport i praksis. Gjennom dette forpliktende kvalitetsprogrammet for vegtransportører gjør vi det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester  

Fair transport

Fair Transport er ansvarlig transport i praksis. Gjennom dette forpliktende kvalitetsprogrammet for vegtransportører gjør vi det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester  

Achilles Norge
Achilles Norge

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Achilles Norge

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Våre tjenester

Godstransport

Har du behov for transport av stykkgods eller større kolli?  Hos oss har du en pålitelig transportør med profesjonalitet og kvalitet i alle ledd. Godstransport fra oss tilbyr de høyeste standardene på området.

Les mer ...

Transport Utland

Vi har et nært samarbeid med flere operatører for å sikre at våre kunder får de beste transportløsningene verden over. Vår intensjon er å være en brobygger mellom kjøper og selger på det internasjonale markedet.

Bulktransport

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Tanktransport

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Pulvertransport

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Korntransport

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Kontakt oss

55 25 15 00959 13 450
Gaupåsvegen 215, 5265 YTRE ARNA
Orgnr 991 851 623