Velkommen til JS Transport AS

Pålitelig transport over hele landet!

Med vår lange erfaring og våre mange gode referanser, sørger vi for trygg transport!

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  

Redelighet og kvalitet

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover, både når det gjelder oppgitte priser, avtalt leveringstid, og kvalitet på utførelsen av oppdragene.

Rutiner og kvalitetssikring

Vi har gode rutiner for kvalitetssikring, og for oss er det viktig at du som kunde er fornøyd med de tjenestene vi leverer. 

Om oss

Om oss (transport)

JS Transport AS holder til i Ytre Arna i Bergen. Vi tilbyr skreddersydde bulktransportløsninger både i Norge og i Europa. Vi bruker mye energi på å tilfredsstille dine transportbehov, både når det gjelder faste kjøringer eller enkeltoppdrag.

Evnen til å ”kaste oss rundt” ved akutte behov, har alltid vært en av våre hovedstyrker. Selv om selskapet har vokst gradvis både i størrelse og omsetning gjennom årene, har det samtidig beholdt det grunnleggende ønsket om å ha fullt fokus på hver enkelt kunde.

Service, fleksibilitet, logistikk og kvalitet har vært viktige faktorer for å bygge et godt renommé i markedet. På den måten har vi kunnet vokse og utvikle oss sammen med våre kunder. Takket være de beste ansatte som er fleksible, jobber hardt og målrettet for at selskapet skal fremstå på en fremragende måte.

I dag har vi 30 egne biler og 36 fantastiske ansatte. Våre sjåfører har hver sin bil. Det gjør at alle får et eierskap til ”sin” bil. I tillegg har vi faste vikarer som kan trå til ved sykdom og ferieavvikling. Vi er veldig takknemlig for våre flinke og engasjerte medarbeidere i selskapet.

GMP+
GMP+

Vi ble  resertifisert i GMP+ i mai 2022. 

GMP+

Vi ble  resertifisert i GMP+ i mai 2022. 

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.  

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability)

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.  

Selicha
Selicha

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.  

Selicha

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.  

Fair transport
Fair transport

Fair Transport er ansvarlig transport i praksis. Gjennom dette forpliktende kvalitetsprogrammet for vegtransportører gjør vi det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester  

Fair transport

Fair Transport er ansvarlig transport i praksis. Gjennom dette forpliktende kvalitetsprogrammet for vegtransportører gjør vi det lettere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester  

Achilles Norge
Achilles Norge

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Achilles Norge

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Pulver og bulktransport innland og utland

Bulktransport sement og støp

Større vei og byggeprosjekter trenger god forutsigbarhet på levering av sement i bulk. Vi har kompetanse på prosjekt og lang erfaring fra levering på anlegg. Hms og risikoforebygging står sentralt i vår drift og hos våre ansatte. Ta kontakt slik at vi kan legge en god logistikkplan tidlig i prosjektet    

Pulvertransport i bulk.

Mange typer varer i pulverform er sårbare for fuktighet og annen påvirkning. Med transport i silotanker er varen beskyttet i rene tanker og kan blåses rett inn i silo/ tank. Vi sikrer at våre tanker alltid er rene før vi laster ny vare og at varen holder kvaliteten. Vi transporterer alle typer pulver i bulk. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Transport Utland

Vår flåte dekker hele Skandinavia og nord Europa. Våre sjåfører har lang erfaring og frakter varene trygt frem.

Kontakt oss

55 25 15 00959 13 450
Gaupåsvegen 215, 5265 YTRE ARNA
Orgnr 991 851 623

Historie

Historie

Jan Stamneshagen Transport AS ble etablert i 1969 av Jan Stamneshagen, og er en av de første som startet med bulkkjøring i Norge. Det hele startet da Jan tok seg strøjobber som sjåfør etter endt militærtjeneste. Han fikk snart tilbud om fast kjøring av kalk i sommerhalvåret lokalt i Bergen, og kjøpte sin første bil – en Volvo F86. Etter to års virksomhet, fikk han i oppdrag å kjøre sement på Vestlandet, og han ble dermed sysselsatt det meste av året. I 1971 byttet han bilen med en Scania 110, med henger og større tonnasje. Dette var starten på et tett samarbeid med Scania, som har vedvart gjennom alle år. Med stadig økende etterspørsel, supplerte han etter hvert med en bruktbil og engasjerte en fetter som sjåfør. Likevel var markedet tungt det meste av dette tiåret.

”Bulktransport med bil var lite etterspurt på 70-tallet. Det meste skulle gå sjøveien, som var et rimeligere alternativ. Derfor sto vi på stedet hvil en del år”, forteller grunnleggeren.

Heldigvis fikk han oppdrag knyttet til kraftutbygging i Suldalsvassdraget Suldalslågen, nærmere bestemt Ulla-Førreanleggene. Han flyttet da en periode til Haugesund, hvor han fraktet sement opp til anleggene i fjellene. Han kan fortelle om lange og harde arbeidsdager.

”Jeg rakk to turer i løpet av en arbeidsdag. Men da var klokka gjerne over ni om kvelden innen jeg var ferdig.”

Ellers var det stort sett lokalkjøring i Bergen-regionen det handlet om. Bedriftens gode service og høye leveringssikkerhet hadde skapt dem et navn i bransjen, og de fikk et lite gjennombrudd i 1981 da de fikk faste oppdrag i å hente råprodukter på Østlandet for en lokal mølle. Det var starten på en gradvis vekst, og midt på 80-tallet ble det investert i en tredje bil. I 1991 kjøpte bedriften den første tipp-bilen, da de så et potensial i å frakte plastikk fra Herøya, og ville være tidlig ute som tilbyder. Dette oppdraget lot imidlertid vente på seg i mange år, og bilen ble utslitt før det var aktuelt. Men mot slutten av 90-årene kom den virkelige store oppgangen og veksten, med frakt av produkter som krevde svært nøye rengjøring av tankene. Nå utvidet de horisonten til både Sverige, Danmark og Tyskland, hvor de hadde fast kjøring av ulike produkter. Som en naturlig følge av dette, ble det bygd egen rengjøringshall. Denne ble tatt i bruk i 1995.

I 2013 overtok sønnen Gunnar Stamneshagen bedriften, og bedriften ble hetende JS Transport AS. De siste årene har bedriften vokst raskt og disponerer en stor flåte med biler og traller.

Når vi spør Jan Stamneshagen om hva som har vært de viktigste faktorene for veksten, trekker han kjapt fram tilpasningsdyktighet som en helt avgjørende suksessfaktor. Samt at kunden har kunnet være trygg på at de leverer som avtalt. Et ord er et ord!

”Dette vil være grunnleggende faktorer også de neste 40 årene, dersom vi skal være en naturlig samarbeidspartner for mange bedrifter med transportbehov.”, avslutter Stamneshagen.

js
js

js